EU:s smak för det monumentala

EU:s smak för det monumentala

EU har onekligen en fäbless för det pompösa. Europaparlamentet i Strasbourg ser ut som en dödsstjärna i glas. Unionen anordnar cocktailbjudningar för att uppmärksamma fattigdomen. Inget är någonsin lagom. Det är därför inte förvånande att unionen slagit på stort när...