Och hela rasket revs

Och hela rasket revs

I mina gamla kvarter runt Norra station stod vackra röda tegelbyggnader, däribland Klockhuset. Byggnaderna revs bit för bit för att möjliggöra byggplanerna för nya Hagastaden. Nu är allting borta. Jag såg det vackra klocktornet varje gång jag handlade på PrisXtra ett...

Nya Slussen hotas

Planerna för Nya Slussen går i stöpet. Men det är inte all opposition mot förslaget som vunnit. Det är Mark- och miljödomstolen som kommit fram till att ägarna till Glashuset lider ekonomisk skada om byggplanerna förverkligas. Suck! Nu kommer staden att överklaga till...
Konservativa flaskhalsar

Konservativa flaskhalsar

Varje nytt byggprojekt i Stockholm leder till stora diskussioner. De konservativa flaskhalsarna, inte sällan personer som har ett intresse av att deras egen utsikt från innerstadslägenheten inte försämras, vill att staden ska se ut som den alltid har gjort och är mer...
Arkitekturfrossa

Arkitekturfrossa

Som jag bloggade om här är det i Asien de största och häftigaste byggnaderna byggs numera. Dubai är epicentret, men även Kina har sin beskärda del av storslagna och fantasifulla byggnader. Här får arkitekterna leva ut sina fantasier. I Beijing finns en rad byggnader...