Klimatevangeliet

”Barosso och Reinfeldt står fast vid att den globala uppvärmningen får bli högst 2 grader Celcius. Fint, kan ni justera jordens omloppsbana runt solen medans ni ändå håller på?”Klimatbluffen har lika svårt som jag att förstå hur politikerna resonerar. Idén...

Det handlar om rättigheter

Susanne Dodillet drog igång debatten om den tioårsjubilerande svenska sexköpslagen genom disputationen av sin avhandling Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik under 1970-talet. Avhandlingen, som finns i bokform, recenserades (läs sågades) på DN Kultur...