Brödsmulor till folket

Lite kyligt är det allt. Att gå till val på en fråga som av många ansågs ha bidragit till valförlusten 2006. Socialdemokraternas hot om att återinföra fastighetsskatten och tvåla dit villaägarna kan bli Alliansens frälsning. Igen.Det kan alltså i hög grad bli ett...

Heja Skatteverket

På dagens Brännpunkt visar Mats Sjöstrand, generaldirektör på Skatteverket, stöd för regeringens beslut att göra om fastighetsskatten. Men han framför samtidigt kritik mot den höjda reavinstbeskattningen som regeringen vill införa. Skatteverket vill i stället sänka...