Viktigt av JK

Det är fel att utestänga vissa politiska partier från skolor med motiveringen att partiet inte delar skolans värdergrund. Det har nu JK slagit fast. Det är ett principiellt viktigt beslut som JK tagit. Viktigt för yttrandefriheten.Det borde vara upp till varje skola...