Ekologisk odling en bluff

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, menar att ekologisk odling inte är bättre för miljön än vanligt konventionellt jordbruk. Den är till och med skadligare, berättar SVT:s Rapport.Ekologisk odling utarmar markens näringsförråd, ger hälften så stora...