Lyckomyndigheten tar form

”Allt mer tyder på att den samlade lyckan i ett samhälle kan ökas genom politiska beslut” skriver några miljöpartistiska riksdagsledamöter i SvD Brännpunkt och befäster därmed bilden av Miljöpartiet som ett utpräglat vänsterparti där politiken ges rollen...

Vi som arbetar för pengar

Visst är det lite märkligt att vi förväntas se ned på de sexsäljare som säger att de arbetar för pengar och inte för sin inre lycka allena – samtidigt som alla vi andra gör just detta…? Varför ska vi särbehandla sexsäljare och kräva att de är uttalat...

Survänstern och den lyckliga högern

Det sägs ofta att vänstermänniskor är olyckligare än högermänniskor. Om vi för enkelhetens skull använder oss av begreppen ”höger” och ”vänster” som en vattendelare i diskussionen, ser vi faktiskt skillnader. Det räcker att titta på...