Moderata ungdomsfeministerna

Mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för maktstrukturer i Sverige. För att ge ökat skydd åt den sexuella integriteten bör en samtyckeslagstiftning införas. Det har onekligen hänt en del i Moderata ungdomsförbundet sedan jag var aktiv i slutet av 90- och början av...

Strid i invandringsfrågan

”Dagens försörjningskrav har ingen effekt. Det gäller för mindre än en procent. I dag kommer anhöriga hit till hushåll där den enda inkomsten är ett försörjningsstöd från kommunen. Är det rimligt?” Det blåser till strid om flykting- och...

Platta idéer

Det ligger mycket i drömmen om ”ett modernt och frihetligt samhälle”. Jag kan tänka mig en rad genomgripande reformer som skulle kunna bana vägen för ett sådant. Men hos Moderata ungdomsförbundet inskränker det sig framför allt till sänkta skatter. Visst...
VarM lUFt

VarM lUFt

MUF-ordföranden Erik Bengtzboe tycker att Moderaterna ska släppa begreppet borgerlig då det tillhör historien och inte speglar vad partiet står för i dag. Han tillägger: ”Vi ska aldrig ställa föreställningar och traditioner före våra idéer.”...

Ett skott inifrån

Det är inte bara partilösa liberala bloggare som är kritiska mot Moderaternas politik för ungdomar. Inför partikongressen i Västerås sågar MUF-ordföranden Niklas Wykman sitt moderpartis politik och hävdar att en skärpning krävs om inte partiet ska fortsätta att locka...