Anschluß 75 år

Anschluß 75 år

Det är i dag 75 år sedan Anschluß, namnet på Österrikes anslutning till det stortyska riket under Hitler. Eller Tysklands annektering av landet, om man så vill. I Österrike har Hitlereran alltid varit känslig. Landet har inte förmått ta itu med och diskutera sin...

Jag firar inte

Till skillnad från vissa andra tänker jag inte fira Jörg Haiders död. Jag önskar ytterst sällan livet ur människor, jag njöt inte av Saddam Husseins hängning och jag skålar inte för utomrättsliga avrättningar (även om de ibland kan vara befogade).Mitt minne av Haider...