Vår tids ödesfråga

Vår tids ödesfråga

När Reportrar utan gränser (RUG) redovisar 2014 års pressfrihetsindex konstateras att terroristjakten påverkar pressfriheten i världen (se hela pressfrihetskartan på RUG:s hemsida). USA faller därför med tio placeringar. Situationen för journalister i USA betecknas nu...
Ökat fokus på offerlösa brott

Ökat fokus på offerlösa brott

Magnus Lintons text om den torpederade svenska drogpolitiken (byggd på boken Narkotika: om problem och politik) visar på hur irrationellt svenska makthavare har resonerat och fortsätter att resonera, trots alla bevis för att den restriktiva narkotikapolitiken inte...
Cameron skjuter friheten i sank

Cameron skjuter friheten i sank

Premiärminister David Cameron har under upploppen i London visat sig vara själva motpolen till den lugne, sansade och kloke Jens Stoltenberg. Föga förvånande ger Cameron nu polisen ökade befogenheter och i dagens politiska debatt öppnade han även för att inskränka...
En farlig politiker

En farlig politiker

Folkpartisten Johan Pehrson har gjort sig känd som riksdagens mest rabiate företrädare för utökad övervakning och hårda tag i Sverige (givetvis försvarade han aktivt datalagringsdirektivet i riksdagsdebatten). Det finns inget problem som inte kan lösas med större...