Ordförande Ohlys moral

Vänsterledaren Lars Ohlys båda barn har valt att gå i friskolor trots att pappa Lars vill förbjuda dessa. Trots att Ohly menar att ”privata skolor har färre och sämre utbildade lärare” och således är direkt sämre än de kommunala motsvarigheterna. Är det...

Förenklat om depressioner

Enligt Aftonbladet hävdar en rad psykiatriker i tidskriften New Scientist att det stjälper mer än det hjälper att behandla en deprimerad människa med starka antidepressiva mediciner. Lättare depressioner kan tvärtom vara nyttigt eftersom det får oss att stanna upp och...

Finns det någon gräns för förnyelsen?

Filippa Reinfeldt och partisekreterare Schlingmann vill förnya den moderata vårdpolitiken. Fokus ska inte ligga på ägarformerna utan på kvaliteten i vården. Ligger det en motsättning i detta? Att fokusera på vårdformer som är mer populära hos de anställda och ger...

Sossar på tillnyktring?

Den socialdemokratiska landstingspolitikern Ingela Nylund Watz anser att partiet måste öppna upp för privat vård. Partiet bör fokusera på att stärka patientens rätt i vården, att stå på patientens sida, inte vårdapparatens. Privata och ideella alternativ är ibland ett...