Rättssäkerhetens egen Nemesis

Vad är egentligen fri sexualitet? Den frågan kan man ställa sig efter att SvD berättat om hur eländigt det var att vara homosexuell i Sverige på 1960-talet – som en illustration av hur mycket bättre situationen har blivit sedan dess. Och det har den ju, om vi...

Stressa mindre, lev mer

”Vi tillbringar för lite tid tillsammans och för mycket tid på arbetet. Vi stressar för mycket och vår arbetsbelastning är alldeles för hög.”Vissa skulle säkert ironisera över detta uttalande, som kommer från en psykolog till råga på allt. Det ger nästan...

Gemenskaper för alla

Roland Poirier Martinsson fortsätter sina angrepp på liberalismen. Men några svar på hur gemenskaper byggda på en konservativ samhällssyn samtidigt ska kunna undvika att bli intoleranta, har han inte.”Allt i konservatismen pekar egentligen mot denna sista...

Det högtidliga äktenskapet

”Institutionen äktenskapet spelar roll; människor i samboförhållanden är mindre nöjda med sina liv än de som inför en gud och församling lovat varandra evig trohet.”Johan Wennström om dygdernas och äktenskapets betydelse i samhället. Detta i ett land där...

Öppna upp för månggifte!

Jag tror inte att vi är så toleranta i Sverige som många verkar ta för givet. Jag tror att toleransen mot homosexuella mestadels är en politiskt korrekt fasad. Det är säkerligen en generations- och traditionsfråga, yngre har förmodligen större tolerans mot sexuella...