SAS flyger vidare

SAS flyger vidare

SAS flyger vidare, åtminstone ett tag till. Bolagets ledning lyckades få igenom de hårda sparkraven. Konkursen kunde därmed undvikas. Men frågan är hur länge. SAS har inte lyckats konkurrera på den fria marknaden. Flygbolagets kostnader har varit alldeles för höga....