En ny biståndspolitik

Den nya regeringen meddelade tydligt att den skulle se över biståndspolitiken. Biståndsnivån ser ut att ligga kvar på en hög nivå, men den ska tillkomma färre länder och följas upp bättre. Det är utmärkt. Exakt vilka länder som ska få bistånd, kan man tvista i...