Sverige enas för snuset

Jag tycker absolut att Sverige både ska få saluföra och exportera snus. Den frågan ska inte avgöras på EU-nivå. Men även om det alltid är roligt att se engagemang mot EU:s klåfingrighet, är det lite komiskt att det just är en egentligen trivial fråga som det svenska...

Svensk logik…

”Jag är emot förbud. Det måste vara vuxna människor som fattar beslut om man ska bruka en produkt eller inte.”Handelsminister Ewa Björling har så rätt. Men hennes uttalande gäller förstås bara snuset, som Sverige slåss i EU för att bevara. När det gäller...

Fint som snus

Handelsminister Ewa Björling vill häva exportförbudet för snus inom EU. ”Släpp snuset fritt” blir förstås rubriken i media.Jojo, det är till att vara radikal… Argumentet är förstås inte att människor måste få snusa om de vill, här diskuteras frågan...