Leva långt eller leva gott

Leva långt eller leva gott

Vårt gemensamma folkliga hälsosamvete, Socialstyrelsen, anser att ohälsosamma levnadsvanor är ett utbrett problem i befolkningen. Varannan svensk kvinna och två tredjedelar av männen mellan 16 och 84 år uppger att de har ohälsosamma levnadsvanor. Detta, konstaterar...

Halva inne, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen lyfter sjukdomsklassificeringen från en rad sexuella preferenser som sadomasochism, transvestism och olika sorters fetischism . Man ska alltså inte längre, i statens ögon, klassas som sjuk om man är exempelvis transvestit. Motiveringen från...
I nollvisionernas land

I nollvisionernas land

”Ingen bör hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv.” Det skriver regeringen och föreslår därmed en nollvision som en del i den nya folkhälsopropositionen.Det är viktigt att säga en sak. Att arbeta med...

Cyniskt, sa Ohly

Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukskrivningar är på gång och har redan orsakat tumult. Somliga kallar dem omänskliga. Lars Ohly (v) använder det ord han alltid brukar använda när han ska kritisera de borgerliga för något: ”cyniska”. I morgonsoffan sitter förutom...