Lägst andel fattiga i Sverige

Sverige har tillsammans med Luxemburg lägst andel fattiga av alla EU-länder. Enligt SCB lever runt en procent i vad EU definierar som allvarlig fattigdom. EU-snittet är nio procent. Enligt SCB har andelen fattiga varit konstant i Sverige de senaste åren. Samtidigt har...

Kriminalpolitik i baklås

Frågan om huruvida längre straff minskar brottsligheten är en gammal tvistefråga. Kriminologer brukar ständigt påpeka att det saknas stöd för att generellt sett längre straff har en avskräckande effekt. Politikerna, inte minst borgerliga, vägrar lyssna eftersom det är...

Enkel matematik

Sudans regering har beslutat att en folkräkning ska genomföras. Det är nog en uppgift som blir lättare och lättare att genomföra med tiden. FN beräknar nämligen att 300 000 människor har dött i Darfurkonflikten hittills…

Om att tolka statistik

”Kvinnor dricker riskabelt mycket”, säger den alarmerande rubriken i SvD. Det finns ett antal fel i en sådan rubrik. För det första riktar sig den gjorda enkätundersökningen enbart till kvinnor i åldrarna 50-59 år, inte till kvinnor i allmänhet. För det...