En fin tanke

Svenskt Näringsliv vill få en annan ordning till stånd på arbetsmarknaden. De vill reformera ”arbetsrätten” och göra arbetsmarknaden mer flexibel, vilket skulle gynna både företagare och löntagare. Därför bjuder de nu in de fackliga organisationerna för...