Konservativa starka i brittisk opinion

Via Erixon ser jag att tories har en förkrossande ledning över labour i den brittiska opinionen – 43 mot 27. De konservativas ledare, den unge David Cameron, utstrålar något helt annat annat än den lite buttre och stelopererade Gordon Brown. Men det lär dröja...