Allt tyder nu på att regeringen kommer att avskaffa värnplikten. Det är verkligen på tiden att det händer något här. Värnplikten är som idé kränkande och borde ha avskaffats för länge sedan, men politiker är sällan villiga att lyssna på principiella argument. Nu finns det ett realpolitiskt argument som verkar bita. Av de 60 000 som årligen mönstrar tas bara en tiondel ut i försvarets verksamhet. Det har i praktiken inte funnits någon plikt att göra lumpen under de senaste åren. Detta verkar vara skäl nog för att få politikerna att tänka om.

Miljöpartiet är sedan tidigare för en yrkesarmé och nu verkar också alliansen stå bakom idén. Socialdemokraterna har försvarat värnplikten, men nu säger Håkan Juholt i försvarsberedningen att partiet är positivt till att ”nå målen utan tvångsmedel”. Detta innebär att endast vänsterpartiet försvarar värnplikten i nuläget.

Avskaffandet av värnplikten ska inte, som miljöpartiet vill, ses som en besparingsreform utan som ett efterlängtat avskaffande av ett tvångsverktyg mot unga människor.

[Fokus]