Det är långt ifrån bara Folkhälsoinstitutet som lägger sig i vad vi stoppar i oss. Även Livsmedelsverket är högeligen intresserat av våra kostvanor.

Verket redovisar en studie som visar att svenska folket visserligen förbättrat sina matvanor under de senaste två decennierna men att vi stoppar i oss för mycket socker.

Och så kan vi ju inte ha det. Någon måste göra något! Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson varnar för att matvanorna ”hotar folkhälsan” och efterlyser en nationell strategi för mat och hälsa. Såklart. Politiker måste förmå oss sämre vetande att äta rätt. Kanske kommer de berömda socker- och fettskatterna snart upp på bordet igen.

Vad vi stoppar i oss fortsätter att vara av nationellt intresse. Om inte annat kan det alltid motiveras med att den som lever ohälsosamt kostar samhället pengar. I välfärdsstaten är vi ju alla utgiftsposter.