Sveriges Radio berättar att Danmark ämnar skärpa kraven för att få danskt medborgarskap. Det ska nu bli ”ännu svårare” (neutral beskrivning där).

Dansk Folkeparti och Socialdemokraterna har enats om att det ska ställas högre krav på språk- och samhällskunskap. Därtill ska den sökande ha varit självförsörjande i fem år.

Exakt vilka krav som ska ställas kan man diskutera fram och tillbaka. Som make till en person från ett utomeuropeiskt land har jag kommit fram till att språkkrav inte är rätt väg att gå.

Jag har träffat så pass människor som talar helt OK svenska men kanske skulle kugga på ett språkprov (beroende på hur svårt det är, givetvis). Dessa har bott i Sverige under lång tid, anpassat sig till det svenska samhället och jobbar och försörjer sig. Att deras önskan om att ta steget att bli svenska medborgare, vilket i dessa specifika fall innebär att avsäga sig sitt nuvarande medborgarskap eftersom Kina inte tillåter dubbla medborgarskap. ska falla på ett språktest är bara dumt. Självklart är språket viktigt för att bli självförsörjande, men språktest för medborgarskap är ett alldeles för trubbigt verktyg.

Det viktiga med ett medborgarskap anser jag är att man blir en del av en gemenskap. En förening, en klubb, om än en väldigt stor sådan. Det viktiga då är inte att behärska språket helt felfritt utan att kunna visa att man följt svenska lagar och regler, sökt anpassa sig till det land man vill bli en del av och att man kan försörja sig själv på ett hederligt sätt.

Däremot kan jag se en poäng i att personen som vill bli svensk medborgare har goda kunskaper om det svenska samhället och hur våra institutioner fungerar. Vissa liberaler brukar invända att vi som föds och växer upp i Sverige ju blir medborgare utan att nödvändigtvis kunna ett dyft om vare sig statsskick, samhällsinstitutioner eller hur den parlamentariska demokratin fungerar. Det är sant. Men vad vore alternativet? Att människor som föds i Sverige ska börja sina liv som statslösa?

Medborgarskapet är viktigt. Det ska ge särskilda rättigheter som ett permanent uppehållstillstånd inte ger, som rätt att rösta till Sveriges lagstiftande församling. Genom att bli medborgare blir man medlem i en gemenskap som i vårt fall kallas Sverige. Det ger privilegier men ställer också krav. Att anpassa sig, låta sig integreras och inte ligga andra till last borde vara en grundförutsättning.

Medborgarskap ska inte skänkas bort som godis i en automat. Det ska betyda någonting. Här har Sverige en del att lära från många andra länder.

Läs även:
Gör gärna ”testet” på Migrationsverkets hemsida som visar om du kan få svenskt medborgarskap. Det är ganska lätt att lista ut vilka svar man ska ge för att få ett positivt förhandsbesked.