Svensk EU-debatt har alltid varit futtig. När Sverige skulle rösta om EU-medlemskap 1994 var snuset en stor fråga. På riktigt. Liksom Systembolagets detaljhandelsmonopol. Jag misstänker att en valrörelse i dag hade sett ungefär likadan ut med fokus på perifera frågor som att EU lägger sig i hur gurkor ska se ut.

Sällan får vi en seriös debatt om EU:s demokratiska underskott. Detta är en tongivande fråga i den brittiska EU-valrörelsen. Det rör sig om ett system där bristen på transparens och bristen på ansvarsutkrävande är en högst medveten del av det hela.

Demokrati. Handel. Självständighet. Nedan är en debatt mellan de två sidorna i Storbritannien där de stora frågorna berörs (debatten är lång, men den som vill spara lite tid kan med fördel ta del av Daniel Hannans utläggning här).

Jag blir alltmer övertygad om att Brexit är rätt beslut för Storbritannien. Jag tror även att ett utträde vore rätt beslut för Sverige, men det kommer dröja innan den frågan blir aktuell. En förutsättning för att det ens ska ske kan mycket väl vara att britterna röstar för utträde den 23 juni.