I dag gästbloggar jag hos Fredrik Antonssons I otakt.

Våra största medier svämmar över av undermåliga tyckartexter på ledarsidor, debattsidor och i krönikor. I synnerhet de sistnämnda har överlag en nivå som om de skulle rensas från detaljer som avslöjar att skribenten passerat 30 med lätthet kunde bedömas vara skrivna av en medelmåttig fjärdeklassare.


Några dussin barnsliga krönikörer i landets största medier kanske inte borde betraktas som ett bekymmer i det stora hela. Problemet uppstår när dessa krönikörer tangerar nivån för hela samhällsdebatten. Då måste politikerna anpassa sig till denna när de presenterar ett budskap. Om väljarna är vana vid att få migrationspolitiken förklarad av rikskända komiker och om det är skådespelare som förklarar hur tryggt Sverige är, sätts nivån för det politiska samtalet där.

Läs om den infantila samtiden här.