Normlösheten och brottsvågen

Normlösheten och brottsvågen

Oroade. Bekymrade. Till och med lite chockade. Så kan man beskriva de styrande politikernas reaktion på det eskalerande gängvåldet i svenska förorter. Det landets politiska elit nu ägnar sig åt är ett slags tävlan i att anslå mest resurser till polisen och skärpa...