Oh, the irony…

Oh, the irony…

Ironin i att ett vänsternätverk med namnet ”Allt åt alla” lägger ned sitt frivilligarbete på grund av resursbrist. Ibland blir verkligheten helt enkelt för verklig. Även för drömmare och...