Den nya svenska moralen

Den nya svenska moralen

Sexköpslagen finns enligt dess försvarare till för att minska efterfrågan på sex mot ersättning. Syftet är att få till stånd (!) en attitydförändring i samhället så att stigmat mot sexköparen ökar. Sexköpare ska helt enkelt behandlas som paria av samhället. Det ska...

Bostad mot sex

Bostadsbristen i Sverige är en allt hetare potatis. Samtidigt som bostadsministern vänder på sina berömda stenar och vägrar att delta i debatter i media, fortsätter rapporter från verkligheten strömma in. Sveriges Radios Ekot berättar att bristen på bostäder runt om i...
Ge fan i sexarbetarna!

Ge fan i sexarbetarna!

”Allt som är roligt är förbjudet eller reglerat”, brukade min far säga. I vuxna år har jag kommit att inse hur mycket det ligger i detta något cyniska påstående. Alkohol, droger, sex, god mat, karuseller – det finns inget som väcker välbehag som inte...
RFSU:s kritik välkommen men otillräcklig

RFSU:s kritik välkommen men otillräcklig

RFSU har låtit göra en genomgång av kunskapsläget om sexköpslagen och funnit att det inte finns något stöd för de effekter som regering och riksdag påstår att den haft. Effekterna av lagen är kort sagt överdrivna. Däremot finns negativa effekter som inte har beaktats,...
Den moralistiska stormakten

Den moralistiska stormakten

Den rödgröna regeringen vill förbjuda svenskar att köpa sex i andra länder, oaktat hur lagstiftningen ser ut i det land köpet görs. Att ta bort kravet på dubbel straffbarhet, det vill säga att en handling måste vara ett brott både i Sverige och i landet den begås för...