Fri rörlighet medför även skyldigheter

Jag tänker på människorna i Tredje riket under Hitler, hur de gick förbi och låtsades inte se när deras judiska grannar forslades bort av Gestapo. Nej, ”de såg ingenting”. Kerstin Vinterhed, präst i Svenska kyrkan, liknar tiggare i Stockholm vid judar i...

Förlegad syn på missbruk

Debatten om svensk narkotikapolitik i allmänhet och synen på cannabis i synnerhet fortsätter i SvD.I dag är det en socionom som rycker ut till nolltoleranspolitikens försvar. Han hävdar att ”forskningen entydigt visar” att ju fler som nyttjar ett preparat,...