Det svenska biståndet kan få en tydligare klimatprofil. I alla fall om statsminister Reinfeldt får bestämma, rapporterar Svenska Dagbladet (ej online?).

Genomgången av det svenska biståndet är välkommen. Det ska koncentreras till färre länder och uppföljningen måste bli mycket bättre. Men jag kan tycka att det är viktigare att få fram avloppsrening och rent vatten än att kräva att konstruktionen av denna avloppsrening ska vara miljövänlig…