På Folkhälsoinstitutets uppdrag har internationella forskare kommit fram till den, får vi förmoda, mycket välkomna slutsatsen att supandet skulle öka om Systembolagets monopol slopades. Med 29 procent för att vara förbaskat exakt!

Det är mycket möjligt att drickandet faktiskt skulle öka om Systembolagets handelsmonopol togs bort. I alla fall under en övergångsperiod. Men frågan är: vad spelar det för roll? Varför ska 97 procent av den alkoholdrickande befolkningen straffas för att ett litet antal inte kan hantera spriten? Varför ska vi som sköter oss behandlas som barn och förnedras av näsvisa och torrlagda kärringar i fula kläder varje gång vi vill köpa starköl och snaps?

Missbruk finns inom alla tänkbara områden. Tungt missbruk har sociala orsaker och då hjälper faktiskt varken absurda alkoholskatter eller åldersgränser. Fanns inte spriten skulle vissa missbruka något annat i stället. Det är orsakerna till missbruket som ska angripas, inte spriten.

Vi kan nog förutsätta att detta inte handlade om att förutsättningslöst undersöka konsekvenserna av ett slopat monopol i Sverige. Folkhälsoinstitutet ville ha fram en viss slutsats – och de fick den.

Rapporten finns att ladda ned på engelska och i svensk sammanfattning här.