”Är det bara lögn och kommunistpropaganda att Röda armén befriade Auschwitz – och hela Västeuropa? Frågan är Åsa Linderborgs. Åsa Linderborg är debattör och historiker men framför allt är hon kommunist. Hon är en av dem som har upprörts något oerhört av att Forum för levande historia ska informera om kommunistiska regimers brott. Kunskaperna om kommunismen har visat sig vara bedrövliga hos svenska skolelever. Det är därför hårresande att en historiker vill konservera denna okunskap av egna politiska skäl. Det säger förstås mycket om Linderborg som historiker, men kanske ännu mer om Uppsala universitet, där hon höll till under en tid. Den historiska institutionen vid universitetet gick vid min studietid där under smeknamnet ”marxistikum”. Att litteraturen var vänstervinklad behöver förstås inte nämnas. Lärare som inte var öppet vänster i sin åskådning höll medvetet en låg profil. Föreläsaren i ekonomisk historia bad i princip om ursäkt för att han lärde ut liberala ekonomiska idéer och när han började häckla Bo Lundgren på lektionstid lämnade jag salen. En annan lärare, fortfarande aktiv vid universitetet, försökte på fullt allvar övertyga oss om att Kuba är en demokrati. Uppsala universitet lever alltså med bravur upp till mottot ”Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större”. Så länge Forum för levande historia bara fokuserade på nazismen (vilket de till stor del fortfarande gör även om perspektivet breddas), var inte Linderborg arg. Informera skolbarn om Förintelsen är OK, men inte om Gulag. Att berätta att Hitler inte var någon kul snubbe är bra, men håll tyst om den där Stalin. Visst kan man ha synpunkter på att en statlig myndighet har till uppdrag att informera om vissa utvalda historiska händelser. Myndigheten behövs egentligen inte. Men om man är emot myndigheten av detta skäl, som Linderborg säger sig vara, kan man inte hålla käft när samma myndighet informerar om nazismen. Det är ett storartat hyckleri. Och för att avslutningsvis besvara Åsa Linderborgs inledande fråga: Röda armén befriade inte Västeuropa. De ersatte en ockupant med en annan. Befrielsen kom långt senare och det var en befrielse från kommunismen, inte av den. Inte heller alla fångar i Auschwitz befriades. Många betraktades av Stalin som förrädare för att de ”låtit sig” tillfångatas och fick byta ett fängelse mot ett annat. Allt det där vet förstås Linderborg. Men att vara kommunist är inte att tänka fritt eller rätt. Det är att inte tänka alls.

[Aftonbladet]