Många feminister är inte kloka i huvudet, men vissa är värre än andra. Birgitta Ohlsson, ärkefeminist i folkpartiet och endast med stor tveksamhet tillräknelig, vill skärpa sexköpslagen. Hon vill inte bara höja straffet utan också införa begreppen ”grovt sexköp” och ”köpt våldtäkt”. Det är så idiotiskt att jag inte vet var jag ska börja. Några djupa andetag… Sexköpslagen måste bort! Feminister som Ohlsson gör alla som säljer sex till offer genom att hävda att: Alla gör det mot sin vilja. Alla utnyttjas. Därför är det alltid våldtäkt. Därför måste det vara förbjudet. Det är ett fullständigt förvirrat resonemang som helt saknar individperspektiv. Så kallade liberaler som Birgitta Ohlsson ansluter sig till samma kollektivistiska människosyn som företräds av Gudrun Schyman och bindgalna ROKS-tanter. Argumenten känns igen från andra av feminister drivna frågor, exempelvis kravet på kvoterad föräldraförsäkring. Det spelar ingen roll att majoriteten av föräldrarna i detta fall inte vill ha någon tvångsuppdelning, lagen måste komma till för att det ligger i föräldrarnas och barnens intresse. Med tiden kommer de att ändra åsikt och inse att feministerna hade rätt. Man sätter sig alltså ett snäpp över alla andra och motiverar tvångsåtgärder med att det är för de berörda parternas bästa. När det gäller sexköpslagen finns det mycket som tyder på att det inte alls är för de prostituerades bästa att ha ett förbud mot köp av sexuella tjänster. Verksamheten kan helt uppenbart inte lagstiftas bort. Man kan möjligen lagstifta bort den från Malmskillnadsgatan, men den flyttar naturligtvis till en mindre upplyst plats: Internet. Verksamheten blir mer undanskymd och risken för våld och hot om våld ökar. Feministerna försöker sudda ut skillnaderna mellan prostitution och trafficking i debatten med målet att göra kritik mot sexköpslagen liktydigt med försvar av människohandel. Genom att ta bort kravet på våld vid övergreppet lyckas feministlobbyn också utvattna begreppet våldtäkt och därmed pervertera sexbrottslagstiftningen i Sverige. Plötsligt är allt våldtäkt. Denna lek med lagar och ord är i förlängningen en lek med människors liv och den måste få ett slut. Feministerna vill helst inte ha någon debatt i ämnet. Pseudonymen Isabella Lund har bloggat en tid i egenskap av sexsäljare, men hennes åsikter är inte välkomna och därför hotar nu Johanna Parikka Altenstedt att avslöja hennes identitet, väl medveten om vilka konsekvenser det kan få för Isabellas barn. Isabella Lund väljer således att lägga ned sin blogg. En obekväm röst har tystnat. Feminismen har tagit en liten seger. Egentligen är det inte de prostituerade som Birgitta Ohlsson med anhang bekymrar sig för. De ogillar den fria sexualiteten, de onormala sexuella böjelserna och de avvikande sexuella valen. Vi behöver ingen sexköpslag. Att våldta en annan människa är förbjudet sedan länge och ska naturligtvis fortsätta att vara det. Sexuell kontakt kräver samtycke, men det samtycket ska komma från de inblandade parterna, inte från Birgitta Ohlsson.