Flera borgerligt styrda kommuner i Stockholms län väljer att inte sänka skatten, de goda tiderna till trots. Det är tråkigt att vissa borgerliga politiker har så svårt att prioritera, skära i administration och ge folk mer pengar i plånboken. Det finns trots allt de som gör det. Täby sänker med 40 öre och i Stockholms stadshus har trepartialliansen kommit överens om att sänka skatten med 50 öre. Kristina Axén Olin ska ha credit för att hon påpekar vikten av fortsatta skattesänkningar och att någon gräns givetvis inte finns. Skattesänkningar är alltid bra och om det inte sker under borgerligt styre i goda tider, när ska det då ske?SvD