”Som man frågar får man svar” är en evig sanning, inte minst i politiska sammanhang. Socialdemokraterna har låtit göra en Sifo-undersökning för att visa att svenska folket stödjer deras ”jobbpolitik”. På frågan om vilka sätt som är de mest effektiva för att bekämpa arbetslösheten bockar 56 procent av de tillfrågade för alternativet ”yrkesutbildningar för arbetslösa” och 54 procent ”utbildning till bristyrken”. Sossarna tror sig därmed kunna visa att de har stöd för sin politik på området.

Men varför förlorade de då valet? Socialdemokraterna har inte gjort några märkbara förändringar i sin arbetsmarknadspolitik. Skatten på arbete ska fortsätta att vara hög. Skillnaden mellan den som jobbar och den som inte jobbar ska vara liten. Och den som är arbetslös ska få gå på tramsutbildningar och få diplom. Det var så s-politiken såg ut inför valet 2006 och det är så den ser ut i dag.

Nästan var femte i undersökningen väljer alternativet ”sänkt skatt för dem som förvärvsarbetar”. Varför finns inte höjd skatt med som ett alternativ? Det är ju socialdemokraternas politik om de vinner nästa val. Få hade dock valt det som en trovärdig metod för att skapa fler jobb, därmed passade det inte in i denna riggade undersökning.

Socialdemokraterna har en pedagogiskt svår uppgift framför sig: att förklara hur höjda skatter på arbete leder till fler jobb. Alliansen får inte missa öppet mål här.