Sveriges enda uttalade nationalsocialistiska parti, Nationalsocialistisk front (NSF), går i graven. Partiet läggs ned och går i stället in i nybildade Folkfronten.

Det nya partiets tiopunktsprogram är en blandning av gammalt och nytt. Sverige för svenskarna, nationell självhushållning och hårdare syn på djurhållning men samtidigt ”fri forskning”, ”yttrande- och religionsfrihet” och förbud mot ”inskränkning av den personliga integriteten”. Och lite kamp för miljön ovanpå det. Med fri forskning och yttrandefrihet avses rimligen rätten att få ifrågasätta Förintelsen och ”Judens makt”.

Historiskt när sådana förändringar har skett har det uppstått nya splittringar eftersom vissa radikala grupper alltid ogillar att verksamheten ”avradikaliseras”. Alternativt flyr vissa till Svenska Motståndsrörelsen, SMR. Renläriga nationalsocialister är oroliga för att Folkfronten ska gå samma väg som sverigedemokraterna för att vinna fler röster – vilket nog inte är så troligt. Men partiet förefaller ha för avsikt att tona ned eller helt ta bort kopplingarna till Hitler och NSDAP, vilket visar på en ny inriktning. Det muttras redan bland somliga hos SMR: ”Hoppas att Folkfronten fortfarande vilar på en nationalsocialistisk grund och inte är besmittat av de Strasser-identitära virusen.” 🙂

Jag misstänker att Hitler skulle fnysa åt Folkfronten. Svika sin historia och sina ideal så där…

Snäll farbror med hund? Kanske inte ändå.