Den som trodde att FRA-frågan var död får tänka om. Februari har varit en minst sagt hektisk månad. Kritiken mot alliansens uppdaterade FRA-lag har bara växt. Remissinstanserna har nu sagt sitt och de sågar lagen – ur flera olika perspektiv.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden SIN och hovrätten för Blekinge och Skåne har sågat Försvarsunderrättelsedomstolens utformning. Datainspektionen gör detsamma ur integritetssynpunkt. Tullverket är inte heller nöjt med lagen, men ur motsatt perspektiv: möjligheterna att minska spridningen av massförstörelsevapen anses inte tillräckligt goda. Även Säpo uppges vara missnöjt med den nya utformningen av lagen. FRA 2.0 gör således ingen glad.

I Norge är man fly förbannade eftersom FRA-lagen även innebär övervakning av norska medborgare. Den norska avdelningen i Juristkommissionen har därför beslutat att stämma Sverige inför Europadomstolen. Och som grädde på moset passade Anders Björck på att sticka ut hakan och avgå som ordförande i Försvarets Underrättelsenämnd i protest mot FRA-lagen. Att en moderat agerar så rakryggat, efter att partiets kritiker kuvats av Reinfeldt, är mycket välkommet. Björck är emellertid en person som få sätter sig på och han har ingen karriär att värna till skillnad från vissa unga riksdagspolitiker.

Reinfeldts hopp om ett debatten skulle lägga sig har definitivt inte infriats…