En rapport (Global Report on Trafficking in Persons) som sammanställts av FN-organet UNODC (organet för narkotika- och brottsbekämpning) visar att det inte bara är främst kvinnor som utsätts för trafficking för sexuella ändamål – även en stor del av förövarna är kvinnor. Denna lite överraskande uppgift kastar förmodligen många radikalfeministers idéer över ända.

Det är en bred granskning som har gjorts, över 150 länder ingår i undersökningen. I en tredjedel av länderna är kvinnorna i majoritet bland förövarna och i Östeuropa sägs de utgöra hela 60 procent. Detta stämmer förstås väldigt illa med den allmänna bilden av kvinnan som vårdande varelse medan männen bär ansvar för våldsbrott och sexuella brott i samhället. Att män är överrepresenterade i denna statistik råder ingen tvekan om, men kanske har våra förutfattade meningar om hur kvinnor är och bör vara gjort oss blinda för att även kvinnor begår sexuella övergrepp (där vissa menar att mörkertalet är stort i likhet med viljan att blunda), att även kvinnor våldtar och medverkar till att flickor och kvinnor utsätts för en modern form av slaveri.

Undersökningen visar också att många offer själva blir förövare. Orsakerna bakom detta vet vi ganska lite om. Men det är i alla fall tydligt att trafficking för sexuella ändamål inte är någon strikt manlig företeelse utan något både kvinnor och män ägnar sig åt. Det handlar således inte om någon manlig dominans över det kvinnliga könet eller kvinnokroppen, ej heller om patriarkala strukturer som möjliggör att män kan utnyttja den kvinnliga delen av befolkningen för sina sexuella lustar. Motiven bakom trafficking handlar rent krasst om pengar. Inget annat.