Sverige hade inte nolltillväxt i fjol som vissa befarat – vi hade minustillväxt! -0,2 procent. Sverige har, jämfört med euroområdet, kunnat skryta med rätt bra tillväxt de senaste åren. Fjolåret är alltså en ren katastrof. Ordet tvärnit comes to mind.

Men Sverige är inte ensamt. Hela Baltikum genomgår en ångestladdad kris just nu, USA:s nye president levererar en budget med det största underskottet i amerikansk historia och tillväxten i Kina har kommit ned i ensiffriga tal. Att USA:s utrikesminister gör en Asienturné och i princip ber Kina att hjälpa USA i krisen är ett tecken så gott som något om att maktbalansen har rubbats, i alla fall tillfälligt. Den kinesiska ledningen är emellertid inte dummare än att den inser att Kina behöver USA lika mycket som USA behöver Kina.

Det har pratats väldigt mycket om finanskrisen det senaste halvåret, men ännu är det svårt att verkligen se att det råder en kris. Folk verkar handla precis som vanligt (förutom när det gäller bilar då), det fikas och äts på restaurang precis som tidigare och julhandeln backade bara marginellt jämfört med 2007. Kanske kommer vi under 2009 att märka en viss skillnad. Å andra sidan sägs det att konjunkturen kommer att vända redan under 2010. Det är mest hos Kronofogdemyndigheten och pantbankerna krisen verkligen märks.

Nej, det kanske behövs en stark man. Mer pengar till försvaret. Och fler motorvägar. Det lär ha fungerat förr… 😉

…men bygga vägar kunde de.