Det frågas från vänsterhåll varför vi liberaler inte tar tydligt avstånd från det nazistiska våldet mot en vänsterpolitiker.

För det första saknas inte alls avståndstaganden. För det andra undrar jag varför ett offentligt avståndstagande alls behöver göras. Tror någon att jag som liberal skulle sympatisera med någon som oprovocerat misshandlar en annan människa, ska den personen veta hut. Annars handlar det endast om ett krav på att ta avstånd från våld för att det utövas av en nazist (om det verkligen är nationalsocialister som ligger bakom vet vi inte med säkerhet) och mot en vänsterpolitiker.

Jag tycker att en oprovocerad misshandel av en människa är lika vidrig oavsett vem som är förövare och offer. Jag går aldrig i demonstrationståg tillsammans med våldsromantiker och behöver därför inte klargöra min syn på politiskt våld. Till skillnad från många på vänsterkanten.