Det är inte bara Ipredlagen som är särskilt aktuell just i dag. För ungefär en timme sedan röstade nämligen riksdagen ja till en könsneutral äktenskapslag. Lagen börjar gälla den 1 maj.

Kristdemokraterna är ett intolerant och knäppt parti. Men för en gångs skull hade de faktiskt rätt när de hävdade att det hade varit en bättre lösning att frånta kyrkan vigselrätten (även om de ville göra det av delvis fel skäl). Det bästa vore att göra det hela till en civil process och därefter låta vem som helst kunna välja var de vill ha sin ceremoni – i kyrkan, på badstranden, i en grillkåta. Detta är också något som RFSU (ej att blandas ihop med RFSL) föreslår. Den nya lagen tvingar kyrkan att viga homosexuella. Enskilda präster kommer, såvitt jag har förstått det, inte att kunna tvingas att viga bögpar eller lesbiska, men att tvinga en organisation som är skild från staten och till vilken medlemskap är frivilligt att göra det är principiellt fel.

RFSL (ej att blandas ihop med RFSA) skyndade sig att skicka ut ett jublande pressmeddelande. Förbundsordföranden Sören Juvas säger att beslutet om att göra äktenskapet könsneutralt ”är en seger för oss som tror på alla människors lika värde och rättigheter.” Problemet är att Juvas inte alls tror på människors lika värde och rättigheter. Han är ordförande för ett förbund som länge har arbetat för särskilda rättigheter för homo-, bi- och transpersoner, inte lika rättigheter. RFSL (ej att blandas ihop med RFSO) har krävt särlagstiftning och Juvas själv har bland annat föreslagit särskilda dagis för barn till homosexuella vårdnadshavare. Det handlar inte om att få vara en bland alla andra utan om att få vara speciell.

Kärlek är alltid kärlek.
Men visst kan viss kärlek vara lite
extra attraktiv för vissa av oss…