Opinionsundersökningar blir man aldrig klok på.

Tydligt är att kampen om makten i allt högre grad står mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, övriga partier är statister. Moderaterna har fördel av ett tydligare regeringsunderlag och en populär regeringschef medan Socialdemokraternas regeringsunderlag är synnerligen otydligt. Partiets ledare dras dessutom med förtroendechocksyndrom efter alla nedslående mätningar som visar att inte ens landets kvinnor diggar henne längre. Chansen (eller risken, hur man nu väljer att se på det) att valet 2010 blir en nagelbitare blir allt större om vi får tro de senaste mätningarna. Mer än så går dock knappast att säga.

I Sifos senaste mätning är det nästan helt jämnt mellan blocken, oppositionen leder med 1,2 procent över regeringen – en försumbar siffra. I Skops mätning är det regeringen som leder och den gör det med 50,6 procent mot oppositionens 45,5 procent. I båda mätningarna är förändringarna för alla partier utom Miljöpartiet ej statistiskt säkerställda och kan alltså tas med en nypa salt. Hur ser då Miljöpartiets siffror ut? Jo, enligt Skop minskar de med 1,7 procent ned till 5 procent av väljarsympatierna. Enligt Sifo ökar Miljöpartiet från 6,6 till 8,6 procent. Dessa resultat är alltså de enda statistiskt säkerställda förändringarna i de två mätningarna…

Blev ni klokare? Jag blev det inte, men det kan förvisso bero på att jag varit instängd i två dygn och bara pluggat och inte tänker klart. Huvudet behöver syre. Och magen behöver öl. Vilket genast ska åtgärdas.