Två av tre svenskar är ointresserade av valet till EU-parlamentsvalet i juni. Ibrahim Baylan (s) och Per Schlingmann (m) försöker reda ut varför i Sveriges Radio. Schlingmann får en konkret fråga:

”Men Per Schlingmann, kan du ta exempel på en fråga där ni är djupt oense och som parlamentet ska beslut om nästa mandatperiod?”

Schlingmann nämner arbetstidsdirektivet och viss oenighet hur patientrörligheten ska få se ut inom EU, Baylan synen på kollektivavtalen (som inte alls är någon vattendelare mellan partierna men där Socialdemokraterna ständigt spelar ut arbetarepartikortet). Är det sådana frågor som ska locka väljarna att rösta i EU-valet den 7 juni? Tillåt mig tvivla.

De inbördes skillnaderna mellan de svenska företrädarna är inte sällan mindre än mellan svenska och utländska företrädare inom samma partigrupp. Däremot kan en EU-parlamentsledamot påverka mycket mer än en riksdagsledamot och få saker gjorda på ett annat sätt, vilket möjligen skulle tala för att man borde rösta i valet.

Jag kommer inte att rösta eftersom jag har kommit till den slutsatsen att EU inte längre är positivt för Sverige. EU har inte blivit vad det skulle bli eller vad många av oss hoppades att det skulle bli. När vänstern talade om EU som ”ett nyliberalt projekt” visste vi alla att det var önsketankar, EU skulle aldrig bli så frihetligt. Men det fanns ändå positiva grundtankar som gjorde att många borgerligt sinnade personer ansåg att ett svenskt EU-medlemskap skulle göra Sverige friare. Vad vi ahr fått är en europeisk regleringsbyråkrati ovanpå den svenska. Tack för kaffet!

De positiva förändringar som vi sett i Sverige sedan 1990-talets början har drivits igenom av svenska politiker i Sveriges riksdag och inte påtvingats från EU. Inte ens de svenska fackens starka maktställning och maffialiknande metoder mot utländska företag har EU kunnat göra något åt, trots att EG-domstolen konstaterat att Byggnads beteende i den så kallade Vaxholmskonflikten ej var i linje med EG-rätten.

Arbetet i EU har kommit att bli en skademinimeringsprocess. Det handlar inte längre om att driva igenom bra förslag utan om att hänga i nödbromsen så länge som möjligt för att förhindra de allra värsta förslagen från att bli verklighet. Då är jag inte med längre. Då kan jag göra bättre saker än att legitimera detta system den 7 juni.