Kristdemokraterna är kanske riksdagens mest intoleranta parti. De bygger sin politik på moralism och mögliga kristna värderingar. Det gör att de bekämpar en fri sexualitet (i gott samarbete med övriga riksdagspartier, ska tilläggas), fortfarande går i tron att videovåld och TV-spel leder till ungdomskriminalitet och vill censurera internet. Det har kort sagt inte skett någon utveckling i det kristdemokratiska hjärnkontoret på 20 år.

Att de är varma anhängare av restriktioner på alkohol är således inte förvånande. Det ligger helt i linje med partiets vilja att detaljreglera och leka förmyndare åt medborgarna. Å ena sidan kräver Kristdemokraterna att varje medlemsland måste få rätt att besluta om en egen alkoholpolitik (ty ”alkoholen är inte vilken vara som helst”). Å den andra vill partiets toppnamn till Europaparlamentet, Ella Bohlin, påtvinga andra EU-länder den svenska sexköpslagen (ty ”kroppen är inte vilken vara som helst”). Konsekvent?

Alliansregeringen borde efter tillträder ha avvecklat Folkhälsoinstitutet och avskaffat den folkhälsofascistiska politik som strävar efter rena, sunda människor i ett rent och sunt samhälle (smaka bara på KD-parollen ”Ett friskt Europa” inför EU-valet…). I stället lade Kristdemokraterna beslag på folkhälsoministerposten i regeringen och under Maria Larsson har pekpinneretoriken bara fortsatt.

Jag kan förstå att det finns en oro för ökat drickande i Sverige. Men varför är alkohol fortfarande så spännande? Den svenska alkoholkulturen har präglats av förmynderi under så lång tid att alkoholen närmast har mystifierats. Avskaffade monopol och en utökad tillgänglighet på det enda kvarvarande detaljhandelsmonopolet har avmystifierat alkoholen steg för steg, men fortfarande är alkoholen svenska folkets stora helgnöje. Alkohol är på många sätt en trevlig social drog, men om vi jämför med exempelvis cannabis är effekterna av alkoholdrickande en lördagkväll inte särskilt upplyftande. Jag tror att förmynderiet har bidragit till en destruktiv svensk alkoholkultur. Det har dessutom odlat föreställningen att vi inga andra droger hava ska jämte den allsmäktiga alkoholen, pinad under Systembolaget.

Även Kristdemokraterna måste inse att stängda gränser eller en nitisk tull inte löser något. Det måste bli ett slut på politikernas översittarfasoner gentemot medborgarna. Som vuxna människor har vi rätt att få bli behandlade som sådana och inte som sämre vetande barn.