”Ett […] beslut om befrielse ska i framtiden aldrig kunna avse mer än något enstaka tillfälle under ett läsår och aldrig så att eleven riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne. Detta innebär att elever inte kan få undantag för undervisning i simning, idrott eller sex och samlevnad, där det finns kunskapskrav i skolans kursplaner.”

Enligt den nya skollagen ska det inte vara möjligt för föräldrar att hålla sina barn hemma från simundervisning eller lektioner som handlar om sex och samlevnad mer än vid något enstaka tillfälle, skriver skolministern och integrationsministern på DN Debatt. Diskussionen har funnits länge.

På en föreläsning i plugget blev jag varse hur stora de kulturella skillnaderna kan vara när det gäller synen på sex. Föreläsaren, Ahre Hamednaca, berättade om när han föreläst inför föräldrar och lärare och berört just ämnet sexualundervisning i skolan och vikten av att alla barn får tillgång till god sådan. En man i publiken höjde rösten. Han hade invandrarbakgrund men varit bosatt i Sverige i över 30 år. Hans motiv till att inte ha sina barn på de där sexualundervisningslektionerna var att han inte ville att de skulle delta i sexuella aktiviteter på lektionstid. Han var övertygad om att det var praktik, inte teori, på lektionerna och han ansåg sig ha bevis. Titta bara hur ungdomarna kramas och pussas ute på stan. De får hemläxor! Ja, fi fan asså.

Denne stackars man, som gissningsvis kommer från en kultur där det inte talas om sex offentligt och där sex är en ytterst privat angelägenhet, tycker sig säkert få ytterligare bevis nu på våren när unga människor går lättklädda och kladdar på varandra i närmaste grönområde. Det behöver således inte vara av illvilja eller dominans som föräldrar inte vill att deras barn ska delta i sexualundervisningen. Det kan handla andra perspektiv samt ren och skär okunskap om hur undervisningen ser ut. Dessa föräldrar skulle bjudas in till skolan och få bevittna en lektion, kanske skulle det hjälpa några att avdramatisera det hela.

Sex är fortfarande något personligt och lite skamset att prata om i Sverige. Vi minns nog alla hur generade lärare med rödsprängda ansikten försökte förklara sex för oss i skolan. Och inte fick vi några hemläxor heller…

Det bästa vore om människor som av religiösa eller andra skäl inte vill att barnen ska bada tillsammans med det motsatta könet eller delta i svensk sexualundervisning kan placera sina barn i särskilda skolor. Om barnen går i en vanlig kommunal ickekonfessionell skola ska undantag inte ges. Det är en vettig utgångspunkt.