CUF-ordföranden Magnus Andersson föreslår att Centern och Folkpartiet slås ihop ”till ett stort liberalt parti”. Det är en intressant tanke. Men den är feltänkt.

För det första är varken Folkpartiet eller Centern liberala partier. Det finns stänk av liberalism i bägge partier, men de drunknar i ett klassiskt socialdemokratiskt fördelningspolitiskt hav. För det andra finns det inget som säger att de goda idéerna i C och FP skulle segra i en sådan sammanslagning. Det kan lika gärna bli radikalfeminism (något båda partierna står upp för), moralism och monopolkramande för hela slanten. Några få korta exempel:

Centerpartiet vill: ”Genom sin politik göra individer medvetna om genusfrågor. Det är viktigt att genusperspektiv genomsyrar barnomsorgen och skolan samt att man jobbar medvetet med genusperspektivet på mödravårdscentraler.”
Är detta liberalism? Nej.

Folkpartiet anser att: ”Prostitution kan aldrig accepteras i vårt samhälle. Människor som prostituerar sig måste få hjälp till vård. Den som köper sex av en annan människa ska straffas.”
Är detta liberalism? Nej.

Centerpartiet vill: ”Behålla Systembolaget som statligt monopol.”
Är detta liberalism? Nej.

Det ska i rättvisans namn sägas att det finns gott om liberala förslag i dessa partier också. Men räcker de för att kalla partierna liberala? Jag tycker inte det.

För det tredje är det ett gigantiskt praktiskt projekt som kommer ta stora resurser i anspråk. Många starka viljor från två olika partitraditioner ska alltså samsas och, om man får tro Magnus Andersson, även moderater ska ansluta. Problemet är att det är svårt att se vad som utmärker Centern och Folkpartiet i dag. Vi har fyra väldigt lika allianspartier. Inte ens Moderaterna, som åtminstone var skatteradikaler förr om åren, eller Kristdemokraterna, som var öppet homofoba, vågar stå ut längre utan försöker trängas i ett geggigt mittfält tillsammans med centerpartister och folkpartister.

Det är sant att det behövs ett liberalt parti i Sverige. Men svaret är knappast att slå samman två partier som inte ens är liberala.