Den före detta generaldirektören för den svenska filmcensuren (fint kallad Statens biografbyrå) Gunnel Arrbäck, ville avskaffa sin egen myndighet. Hon lyckades inte. Men nu tycks vuxencensuren äntligen vara på väg bort.

En utredning föreslår att Statens biografbyrå avskaffas. Det är inte en dag för tidigt. I praktiken har den svenska filmcensuren gjort mycket lite väsen av sig de senaste 10-15 åren. I praktiken kommer vi därför knappast att märka någon skillnad. Men staten ska inte bedriva censur, principiellt är avskaffandet av denna tramsmyndighet därför viktigt. De enda som lär ha några invändningar är förmodligen en och annan kristdemokrat.