”Adolf Hitler lät bygga motorvägar och det vände den tyska ekonomin. Men några fick det sämre.”

Kristdemokraten Karl-Göran Välivaara vet inte bättre än att använda Hitlers ekonomiska politik som exempel för sin sak. Att påstå att han för den sakens skull ”hyllar Hitler” är förstås fånigt. Men att över huvud taget använda sig av myten nr 1, nämligen Hitlers förlovade motorvägsbyggen som en upprustning av tysk ekonomi, är faktiskt lika dumt.

För det första påbörjades byggandet av Autobahn redan innan Hitler kom till makten, planerna utarbetades tidigare. Det är anmärkningsvärt att den nationalsocialistiska myten fortfarande står sig. För det andra var dessa byggen inget annat än gigantiska sysselsättningsskapande projekt. De pressade ned arbetslösheten, javisst, men de gav (som en ekonom från den tiden har uttryckt det) ”inte en enda bulle i kaféfönstret”. Allt finansierades med ökad inflation, vilket Hitlers ekonomiminister Hjalmar Schacht påpekade för Führern. Och ersattes av Hermann Göring 1937. Hitler ville köra på med både byggen och upprustning och brydde sig inte om konsekvenserna. Inom kort skulle ju Tyskland ändå i princip försörjas av slavarbetare.

”Några få” som fick det sämre var naturligtvis judarna. Och de var, sett till hela befolkningen, faktiskt ”några få”. De flesta tyskar gynnades nämligen av det rasistiska systemet, vilket lär ha påverkat opinionen i positiv riktning före kriget. Så länge du inte var jude eller aktiv kommunist hade du hyggliga möjligheter att leva ett tämligen bra liv i 30-talets Hitlertyskland. Den paranoia som exempelvis präglade Stalins stat fanns inte på samma sätt i det nazistiska Tyskland.

Nåväl. Allt detta betyder förstås att Välivaaras uttalande inte var särskilt klyftigt åt något håll…

Arbetarpartiets ledare gräver som en riktig arbetare.