”Däremot så finns en tanke och en reflektion kopplat till Piratpartiets framgång med många unga män som lagt sin röst på dom för att värna den personliga integriteten. Tänker på statistiken som kom härom dagen som visar att det är ofattbart många unga kvinnor som våldtas av unga män som de känner lite grann eller lite mer. Och jag får inte ihop det – tycker unga män att integritet är viktig eller tycker de inte det???”

Via Hax blir jag varse att centerpartisten Annika Qarlsson gjort bort sig riktigt rejält genom att dra en parallell mellan att många unga män röstade på Piratpartiet och att många unga män (sic) våldtar unga kvinnor. Således är Piratpartiets väljare våldtäktsmän. Jag får samma tanke i huvudet som en av dem som kommenterat på hennes blogg: var hon nykter när hon skrev detta?

Att döma av bloggkommentarerna är det många fler som har reagerat mot Qarlssons utspel. Hur kom Annika Qarlsson in i riksdagen? undrar säkert vissa. Nå, hon är i rätt ”gott” sällskap…

Qarlsson har publicerat en ursäkt, eller en halv sådan. ”Jag ber om ursäkt om jag varit otydlig.” Efter att ha läst detta väntar jag mig att hon ska förklara att hon nu ”ska se över sina rutiner”. Det brukar ju låta så. I stället skriver hon: ”Det jag efterlyser är alla mäns engagemang att även nå samma höjder var gång en ung kvinnas integritet kränks som får konsekvenser för resten av hennes liv.”

Visst, våldtäkter är förfärliga. Precis som misshandelsfall är förfärliga. Men vi måste skilja på enstaka fall av våld mellan enskilda medborgare och statliga övergrepp på hela befolkningen. Den distinktionen kan tydligen inte Annika Qarlsson göra, kanske för att hon själv är del av den riksdag som för ett år sedan beslöt att begå övergrepp mot medborgarnas integritet i god demokratisk ordning.

Vad ska vi män göra (som om vi män är skyldiga som grupp för att vissa enskilda individer beter sig som svin)? Demonstrera mot våldtäkter? En demonstration kräver i mitt tycke att det finns någon sorts motståndare, någon som tycker annorlunda. Jag har därför aldrig riktigt förstått poängen i att demonstrera mot våldtäkter eller våld i allmänhet. Var finns Föräldraföreningen för våldtäkter som vi ska argumentera mot? Det är en polisiär fråga och en fråga för lagstiftaren. Vi kan gärna diskutera sexualbrottslagstiftning, bring it on, men kom inte och påstå att vi som är män har något slags kollektivt ansvar för att vissa kvinnor har blivit våldtagna. Den sortens kollektiva skuldbeläggande betackar jag mig för.