Till skillnad från många andra liberaler är jag lite mer tveksam till Piratpartiet. Ja, vad fan, jag är ju tveksam till alla partier, egentligen. Partiväsendet är ett otyg. Jag tycker att Piratpartiet lyfter väldigt viktiga frågor. De jagar på de etablerade partierna, som irrar runt som förvirrade illrar just nu och fortfarande inte har fattat varför människor tänker rösta lila.

”Vid förra valet hade det varit relevant att ha med Junilistan, i år är det relevant att ha med oss.”

Piratpartiet kommer inte att släppas in i TV-studion när slutdebatten ska hållas. Förstanamnet på partiets lista, Christian Engström, är förstås inte nöjd med det. Det är naturligt, självklart vill han vara med i debatten. Men motiveringen är inte tillräcklig. Det fanns ingen anledning att ha med Junilistan i slutdebatten för fem år sedan. Partiet låg rätt lågt i mätningarna och skulle med lite tur kunna få ett mandat. Att de slog till med över 14 procent hade ingen, ingen, räknat med.

Mätningar svänger hit och dit och särskilt osäkra är de inför Europaparlamentsvalen.
Piratpartiet kan komma att få allt mellan 0 och 2 mandat, om vi ska tro opinionsinstituten. Ska SVT fatta policybeslut utifrån de senaste opinionsmätningarna? Det är inte rimligt. Betydligt rimligare är att bjuda in de partier som redan är representerade. En sådan gränsdragning blir glasklar och inte öppen för tolkning från vecka till vecka. Annars skulle SVT oundvikligen öppna upp för kritik från såväl Feministiskt initiativ som Sverigedemokraterna och andra småpartier som likt Piratpartiet saknar representation i parlamentet.

Sedan är förstås frågan vad Piratpartiet skulle ha att tillföra i en allmänpolitisk diskussion om EU. I integritetsfrågor är de överlägsna de andra partierna, men när det gäller utrikespolitik? Jordbrukspolitik? Arbetsmarknadslagstiftning? ”Jobbkrisen”? ”Klimatkrisen”? Christian Engström skulle mest få stå tyst hela kvällen, alternativt strö ut personliga åsikter som skrämmer bort potentiella piratväljare. Det ligger nog i Piratpartiets intresse att inte utsätta sig för det.