”Att stater som i andra sammanhang saknar yttrandefrihet också censurerar internet är inte särskilt förvånande. Desto mer förvånande, och oroande, är det att västliga demokratier överväger att blockera information på nätet. Först ut i Sverige med att kräva webbcensur är skivbranschens organisation IFPI. IFPI skickar ut brev till internet­leverantörer och begär att de blockerar internetanvändarnas tillgång till fildelningssajter.”

Karl Sigfrid och Victor Möller skriver bra i Aftonbladet om hotet mot tillgängligheteninternet. Det stavas webbcensur och handlar om så mycket mer än bara hotet mot fildelningssajter. IFPI och Antipiratbyrån gör sitt bästa för att flytta fram sina positioner på nätfrihetens bekostnad. Låt oss slå fast en sak: Internet ska vara fritt. Vi ska inte tillåta censur, filtreringar eller blockeringar på nätet. Inte ens av barnpornografi. Sådant material ska hanteras av polisen och den ansvarige bakom övergreppen spåras (och vi måste skilja mellan att titta på materialet och att faktiskt göra sig skyldig till övergreppen i fråga).

Internet ska inte vara någon moraliskt reglerad zon där bara det som anses ”lämpligt” och ”icke stötande” tillåts. För det första riskerar en sådan moralisk upprensning, som förefaller populär hos många politiker, att öka kravet på en liknande aktion även utanför den virtuella världen. Näst på tur skulle tidningar och TV stå. För det andra tenderar det att handla om ytterst svårdefinierade begrepp. Vad som anses ”olämpligt” och ”stötande” varierar från person till person och således även från makthavare till makthavare, från lagstiftare till lagstiftare. Utfallet kan bli livsfarligt.

I Sverige är vi vana vid att slippa censur. Vi får skriva att Reinfeldt är en jävla idiot, driva med kungen på bästa sändningstid i TV och göra det mesta så länge vi inte hetsar mot vissa grupper eller ägnar oss åt direkt förtal. Vi är också vana vid att slippa självcensur. FRA-lagen kan komma att ändra på det sistnämnda och om vi inte protesterar högljutt kan vi komma att få en omfattande nätcensur även i Sverige framöver. Sådan censur kan lätt spridas till andra medier.

Vi har tagit vår yttrandefrihet och frihet på nätet för given. Vi måste sluta med det nu. Innan vi hinner säga ”integritetsskydd” kan friheten vara förlorad. Och då är den förbaskat svår att få tillbaka. Ur den aspekten är Piratpartiets framgångar mycket viktiga och positiva. Jag må ha synpunkter på partiet som helhet, men när det gäller integritetsfrågor på nätet är piraterna jätteviktiga i debatten. Engagemanget främst bland unga går inte att ta miste på och det gör mig faktiskt lite hoppfull om framtiden. Många verkar faktiskt bry sig.

Vi har sett så mycket skit klubbas igenom i riksdagen utan att det har väckt någon ilska hos massorna så det är bannemej på tiden att vi säger att nog är nog. Vi borde göra det betydligt oftare.